Сила хвали
Главная » Отзывы » Сила хвали


15.06.2014
 Сила хвали

Коли в життя прихо­дять певні ситуації, настають скрутні часи, навіть найзапекліші атеї­сти починають шукати допомоги у кого-небудь, зазвичай у людей. А коли виходу немає, зали­шається лише одне - про­хати милості у Бога, спо­діватись і надіятись лише на Нього.

Адже, Біблія говорить: "Проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабку плоть, а від Господа серце його відступає!"(Єремії 17:5) і"Благословен­ний той муж, що покла­дається на Господа, що Господь - то надія його!"(Єремії 17:7).

Так скрутна ситуація в житті сестри, донька якої захворіла на рак, ще більше зблизила її з Госпо­дом і дала змогу народи­тись іще одному, на мою думку, дуже важливому дійству - "Хвалі 24", яка що­місячно відбувається в м. Вінниця та яка відбулось і в на­шому місті.

Згадуючи ті 24 години покло­ніння, я знову по­ринаю в атмос­феру Божої при­сутності. Для кожного христи­янина (і не важ­ливо хто ти є: ад­вентист, католик, православний, баптист, п'ятиде­сятник чи харизмат) Хвала - це одне із кращих місць шукати лиця Бога, шу­кати його слів, які будуть звучати в тобі відлунням Його любові. Господь буде говорити з тобою на дос­тупній для тебе мові. Його голос лунатиме в тобі, із се­редини. Для цього впоряд­куй свої думки, а краще лише сфокусуйся на Ньому, не хвилюйся - у тебе все вийде! Не потрібно думати про все і відразу, май мир і в думках, забудь про все і зосередься в очікуванні.

"Хвала 24" - це місце твоєї зустрічі з Богом. Потрібно лише відкрити своє серце, заплющити очі і від усього свого єства сказати те, що ти так довго хотів сказати Тому, Хто задумав тебе ще до створення світу, Хто "виткав тебе в утробі матері твоєї" (Пс.138:13), Хто порахував кожну волосину на твоїй голові, Хто не­одмінно виконає те, що тобі обіцяв. Лише потрібна твоя віра.

Боже, я так вдячна за твої лагідні доти­ки, які пережила на Хвалі, за те бажання служити Тобі!

Віруючі різних церков, різної віко­вої категорії та темпераменту прославляли Творця танцями і піснями, як одна велика, дружна сім'я. Адже ніхто із нас не мав на меті вразити публіку, го­ловне завдання - догодити Богу. І я впевнена, що Гос­подь не шукає професійно-самовдоволених високо-пихатих спеці­алістів. Він шукає поклон­ників в Дусі та істині.

Відчуйте і ви ті хвилі Божої любові. Якщо ви роз­чарувались у всьому, у влас­ному житті, людях, знайте - Бог вас чекає. Він чекає вас такими, якими ви є ! "Хва­ла 24" - це найкраще для цього місце, це місце серця Тата, Того, який завжди накриє стіл для блудного сина та подарує найкращий перстень.

Божих вам благословінь!

Олена Голобородько, УманьВернуться назадБиблия ON-LINE

Библия - самая ценная и самая мудрая книга в мире Узнать больше

Истина о Хвале

Местописания из Библии о хвале и поклонении Узнать больше

Притчи на сегодня

Притчи от Господа на каждый день Узнать больше

Слово от Господа

Господь открывает нам Свое Cлово Узнать больше

Copyright Hvala 24 2008-2013